Het bestuur


Bankrekening vereniging:

NL90 RABO 0330 7054 82


Voorzitter                           : Homme Dijkstra
Secretaris : Aitze Hiemstra
Penningmeester : Evert Hospes
Algemeen lid : Mark Volbeda
Algemeen lid : Susanne Staal

     

Ledenadministratie 


: Lucas Postma  


E-mailadres bestuur:


tennisrottum@gmail.com


Sponsoren

Activiteiten

Activiteit Datum