Informatie


Onze vereniging is op 15 januari 1993 opgericht en beschikt sinds 2013 over twee kunstgrasbanen welke gelegen zijn naast ons "Doarpshûs". Dit gehele complex is gelegen aan de Binnendijk welke door Rottum loopt vanaf Heerenveen richting Lemmer.

Wie weleens door Rottum is gereden en zeker niet te snel, heeft dit mooie complex zeker gezien.

Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de tennissport voor iedereen.
Dit dan wel op een gezellige manier.

Verderop zult u het programma voor deze zomer zeker tegenkomen indien u verder kijkt.

Het lijkt misschien wat vol maar er is nog tijd genoeg over want onze banen zijn open van zonsopgang tot 's avonds 22.00 uur dank zij de verlichting welke in 2008 is geplaatst.

Verder zijn onze banen het gehele jaar bespeelbaar.
Hierop gelden slechts twee uitzonderingen n.l. bij opdooi en hevige regenval mogen de banen niet bespeeld worden.

Winddoeken tenniscomplex
Er zijn vier nieuwe winddoeken aan het hekwerk gemonteerd De kleden worden gesponseerd door: Makelaar Terpstra,Achttien Hekwerk, Fabersport en Continue Tennis.

Tennisballen
De vereniging heeft weer tennisballen ingekocht voor de leden.
kostprijs is 8 ballen voor 10 euro.
Als u 10 euro op de rekening van de tennisvereniging Rottum overmaakt (NL90RABO 0330 7054 82)&n... lees verder

Activiteiten

Activiteit Datum

Sponsoren